Samling for alle klinikere i Tromsø

Den 16-18.8 markerer på mange måter starten på den første av to studier som skal ta for seg effekten av Helse i Arbeid. Da skal deltakere fra forskningsgruppen og over 60 klinikere og NAV-veiledere fra de 5 lokalisasjonene samles i Tromsø til seminar.

I september 2020 mottok prosjektet svar på den første søknaden om finansiering til studien. Når vi nå i august nesten et år senere endelig skal starte rekruttering av pasienter, ser vi frem til å samle alle de involverte til et seminar ved Radisson Blu i Tromsø. Forskningsgruppen har hatt regelmessige digitale møter, men vi erkjenner at det er vanskelig å ivareta informasjonsbehovet til alle de involverte når vi har måttet benytte oss av digitale plattformer. Etter denne samlingen vil forhåpentligvis alle som jobber ved de involverte klinikkene ha en god forståelse av hva vi skal i gang med, og være motiverte for det spennende prosjektet som ligger foran oss!

I slutten av august starter vi altså formelt med rekruttering av pasienter. Den største endringen for klinikerne vil være det nye spørreskjemaverktøyet pasientene skal fylle ut, og at klinikerne mottar et sammendrag av denne kartleggingen i forkant av konsultasjoner. Dette sammendraget er ment å fungere som et supplement til pasientens henvisning, og som en utvidet anamnese. Dette sammendraget, eller rapporten, vil være fokuset for mye av programmet under seminaret.

Vi gleder oss!

Legg igjen en kommentar

Scroll to Top