Helse I arbeid er et poliklinisk behandlingstilbud i sykehusene i Helse Nord. Tilbudet er etablert/ under etablering ved Helgelandssykehuset (Sandnessjøen), Nordlandssykehuset (Bodø), Universitetssykehuset Nord- Norge  (Tromsø og Harstad), Finnmarkssykehuset (Kirkenes) og Helsepartner Nord-Norge (Alta).

  • Helse I arbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelatert rådgivning. Det er et tilbud til personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov henvises pasienten videre til øvrig behandlingstilbud.
  • Poliklinikken er tverrfaglig og tverretatlig. Det vil si at flere faggrupper jobber sammen for å gi et best mulig koordinert og samtidig tilbud til pasientene. 
  • Ut fra den enkeltes behov kan man under eller etter utredning møte ulike faggrupper, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog og/ eller veileder fra NAV.
  • Les mer om Helse I Arbeid ved de ulike sykehuspoliklinikkene i Helse Nord her
  • Tilbudet ved Helsepartner Nord-Norge kan du lese mer om her
Scroll to Top