Transparent

Ved Helse I Arbeid poliklinikkene i Helse Nord pågår det for tiden et forskningsprosjekt, hvor formålet er å evaluere effekten av Helse I Arbeid. Forskningsprosjektet gjennomføres ved to påfølgende randomiserte kontrollert studier (RCT). 

Vi er nå i gang med den første delen av forskningsprosjektet (RCT-IA), som angår forbedring og målretting av Helse I Arbeid. Fra september 2021 vil 800 pasienter bli inkludert. De som samtykker vil bli tilfeldig fordelt til å svare på et av to ulike spørreskjema før time ved poliklinikken. Denne kartleggingen vil brukes av kliniker til å veilede konsultasjonen, og er en del av behandlingstilbudet som gis ved Helse Arbeid. Alle pasienter vil bli spurt om å dele data fra spørreskjematkartleggingen med forskerteamet, slik at effekten av kartleggingen kan evalueres. Pasienter vil få tilbud som vanlig ved poliklinikken, uavhengig av om de ønsker å delta i prosjektet. RCT-IA har en antatt varighet på 6 måneder.

Den andre delen av forskningsprosjektet (RCT-HN) vil angå effektevaluering av Helse I Arbeid. 2500 pasienter bli spurt om å delta. I denne delen av forskningsprosjektet vil deltakerne bli tilfeldig fordelt i like andeler til tre ulike grupper: Raskt HIA- tilbud (innen 4 uker), forsinket HIA- tilbud (innen 10-12 uker) og aktiv kontrollgruppe (monofaglig tilbud i HIA innen vanlige behandlingsfrister). RCT-HN vil starte opp når RCT-IA er avsluttet, anslagsvis januar 2023.

Transparent

Kontakt oss

hianor@nordlandssykehuset.no

Hurtiglinker

Scroll to Top