HIANOR -Et forskningsprosjekt innen helse og arbeid

Informasjon til pasienter og helsepersonell

HIANOR

Helse i arbeid er et nytt poliklinisk behandlingstilbud i sykehusene i Helse Nord. Tilbudet er etablert/ under etablering ved Helgelandssykehuset, Sandnessjøen, Nordlandssykehuset Bodø, UNN Tromsø, Finnmarkssykehuset Kirkenes og Helsepartner Nord-Norge.

Les mere >>

Samling for alle klinikere i Tromsø

Den 16-18.8 markerer på mange måter starten på den første av to studier som skal ta for seg effekten av Helse i Arbeid. Da skal deltakere fra forskningsgruppen og over 60 klinikere og NAV-veiledere fra de 5 lokalisasjonene samles i Tromsø til seminar. I september 2020 mottok prosjektet svar på den første søknaden om finansiering

Les mere »

Aktører i prosjektet

Klinikker som deltar i forskningen
Finansieringskilder
Samarbeidspartnere

© HIANOR 2023

Scroll to Top